Dzienne archiwum: 5 maja, 2020

Dlaczego nie ma ogłoszonej pandemii głodu? 15 tys. osób dziennie umiera z głodu- a ok. 1 mld cierpi z tego powodu! Czy koronawirus to fake news?

Jak podaje infostrow.pl „Aż 15 tys. dzieci umiera codziennie z głodu i chorób będących jego wynikiem – donosi Polska Akcja Humanitarna. A 925 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Co za tym idzie, co 7 mieszkaniec ziemi nie ma dostępu do pożywienia, które zaspokoiłoby jego głód. Drastyczne dane przedstawiają, że aż 98 proc. tych osób mieszka w krajach rozwijających się. Poniżej 5 roku życia umiera co roku około 11 milionów najmłodszych.

Dzieci umierają z głodu

Jednocześnie wzrasta na całym świecie liczba osób z nadwagą i otyłością. 

Najważniejsze fakty to:

 • Liczba głodujących ludzi na świecie w 2018 r.: 821,6 mln (co 9 człowiek na świecie)
  • Azja: 513,9 mln
  • Afryka: 256,1 mln
  • Ameryka Łacińska i Karaiby: 42,5 mln
 • Liczba osób nie posiadających bezpieczeństwa żywnościowego: 2 mld (26,4%)
 • Dzieci z niską masą urodzeniową: 20,5 mln (1 na 7 noworodków)
 • Dzieci poniżej 5. roku życia dotknięte zahamowaniem wzrostu: 148,9 mln (21,9%)
 • Dzieci poniżej 5 roku życia dotknięte zahamowaniem przyrostu masy ciała: 49,5 mln (7,3%)
 • Dzieci poniżej 5. roku życia z nadwagą: 40 mln (5,9%)
 • Dzieci w wieku szkolnym i młodzież z nadwagą: 338 mln
 • Dorośli z otyłością: 672 mln (13%, czyli 1 na 8 osób dorosłych)

Z tych danych, faktów wynika, że głód jest bardziej niebezpieczny i śmiercionośny od koronawirusa, ale w mass mediach nie usłyszymy o tym, ani o pandemii głodu na świecie. Poza pandemią głodu jest jeszcze wiele innych pandemmii o których się z tv nie dowiemy. Obecnie na topie medialnym jest koronawirus, wykreowany przez światowe media i polityków. Koronawius jest to tylko odmiana gryby, zupełnie nie groźna dla fukncjonowania społeczeństwa. Czy zatem PiS poniesie karę za zniszczenie życia gospodarczego w Polsce?

A Wy co o tym myślicie?

Wybory 2020 – Afera za aferą? Karty do głosowania pojawiły się na ulicy Głogowa, teraz można je sobie drukować!

To żaden żart. Karty do głosowania pojawiły się na ulicach i chodnikach Głogowa – pisał serwis WP. Teraz pakiet wyborczy każdy może sobie wydrukować sam, bo trafił do sieci w formie pliku PDF!

Karty do głosowania leżą na chodniku

Trudno powiedzieć, jak się tam znalazł, a tym bardziej dlaczego jest dostępny publicznie, ale fakt jest faktem. Niniejszym każda osoba dysponująca kolorową drukarką i ryzą papieru może rozpocząć produkcję własnych kart do głosowania wraz z niezbędnym oświadczeniem o osobistym oddaniu głosu. (Być może to właśnie takie karty krążyły po Głogowie?).

Co w tej sprawie kluczowe, nie wydaje się, aby oficjalne karty wyborcze miały jakiekolwiek zabezpieczenia przed fałszerstwem. Dotychczasowe wycieki nie przedstawiają żadnych hologramów czy znaków wodnych, co mogłoby utrudnić ewentualny wydruk domowy.

Oczywiście w myśl obowiązującego w Polsce prawa, a konkretniej art. 248 kk, fałszowanie dokumentów wyborczych jest przestępstwem. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3. Niemniej, jak to głosi stare porzekadło, okazja czyni złodzieja.

A Wy co myślicie o tej sytuacji? Zostawcie komentarz

Jest wniosek o odwołanie ministra Szumowskiego! „Gdzie jest ta epidemia, w imię której PiS zdewastowało życie gospodarcze i społeczne Polski?” – pytają ludzie

Czy minister zostanie odwołany?

Jak podaje strona naszapolska.pl „Dnia 4.05 został złożony wniosek o odwołanie ministra Łukasza Szumowskiego. Pod wnioskiem podpisali się politycy, przedsiębiorcy, naukowcy.

A to dopiero początek, bowiem każdy może treść tego wniosku podpisać i wysłać we własnym imieniu na adres Kancelarii Premiera – al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
My, niżej podpisani obywatele polscy zwracamy się do Pana o natychmiastowe odwołanie ze stanowiska ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a także o natychmiastowe odwołanie wszystkich – wydanych pod pretekstem walki z epidemią – restrykcyjnych rozporządzeń naruszających nasze konstytucyjne prawa obywatelskie, w tym wolność prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski jest głównym autorem – wydanych pod pretekstem walki z epidemią – restrykcyjnych rozporządzeń niszczących polskie życie gospodarcze i społeczne, odbierających obywatelom konstytucyjne prawa. Wszystkie te ograniczenia zostały wydane bez stosownej podstawy prawnej oraz bez podstawy faktycznej w realnie istniejącym zagrożeniu. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne.

Tymczasem rozporządzenia ministra Szumowskiego nie zostały wprowadzone na podstawie ustawy o stanie nadzwyczajnym, nie mają też uzasadnienia w realnie istniejącym zagrożeniu. W Polsce nie występuje epidemia, której nasilenie odbiega od innych tego typu sezonowych zachorowań, statystyki zgonów i zachorowań są tutaj jednoznaczne – w analogicznych miesiącach poprzednich lat zmarła podobna lub nawet większa liczba Polaków.

Działania Ministra Szumowskiego mają natomiast cechy zastraszania, manipulacji i nieszczerości. Co więcej, w niektórych wypadkach są szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli, odbiegając w tym zdecydowanie od postawy władz w tych krajach, które najlepiej radzą sobie z zachorowaniami na koronawirusa. Trzeba w tym miejscu dodać, że istnienie i cechy koronawirusów są opisane w podręcznikach medycyny od kilkudziesięciu lat. Minister Szumowski zachowuje się tak, jakby ten fakt i sama wiedza o koronawirusie były mu obce, co stawia pod znakiem zapytania nie tylko jego kompetencje jako polityka, ale także kompetencje i uczciwość jako lekarza. Niepokoi także pomijanie milczeniem głosów sceptycznych wobec polityki drastycznych restrykcji jakie nadchodzą z całego świata, w Niemczech toczą się na ten temat debaty w najważniejszych programach telewizji publicznej, w Polsce minister Szumowski zabrania lekarzom wypowiadać się w mediach.

Kilka razy dziennie Polacy epatowani są – podawanymi w dramatycznym tonie – komunikatami Ministerstwa Zdrowia, o śmierci już to sześciu, już to czterech osób podczas kiedy każdego dnia umiera ponad 1100 Polaków.

Ludzie umierają na różne choroby, w tym również zakaźne, tak więc liczba zgonów na covid-19 jest śladową przyczyną zgonów w Polsce. Tymczasem w propagandzie Ministerstwa Zdrowia jawi się ona jako śmiertelne zagrożenie dla życia obywateli.

Prymitywna manipulacja polegająca na podniesieniu śladowej, stanowiącej ułamek promille przyczyny zgonów do rangi realnego zagrożenia jest zwykłym nadużyciem propagandowym. Jednak dla wytworzenia atmosfery strachu uzasadniającej wprowadzenie niebywałych restrykcji wobec obywateli i gospodarki, ta manipulacja była niezbędna. Rzetelny przekaz wykazałby, że zgony na poziomie 0,5% zgonów dziennych nie mogą być nazwane epidemią, podobnie jak wykrycie koronawirusa u 0,05% populacji.
Ponadto z komunikatów ministerstwa wynika, że wszyscy zmarli na koronawirusa mieli poważne schorzenia główne, ich średni wiek oscyluje ok. 76 lat (tak jak mediana wieku zgonów w Polsce) i w gruncie rzeczy nie sposób stwierdzić, że przyczyną zgonu był akurat ten wirus, który występując u znacznie większego odsetka ludzi nie wywołuje żadnych objawów.

W jednym z powiatów na południu Polski przez 2 miesiące histerii wirusowej wykryto wirusa u 17 osób, w dniu 1 maja 1 osoba wymagała hospitalizacji, 5 już się wyleczyło z objawów, a u 11 nie wystąpiły żadne objawy. Tymczasem powiat ten, podobnie jak regiony w którym przypadki wykrycia wirusa są zupełnie jednostkowe – został sparaliżowany zarządzeniami ministra.

Gdzie więc jest ta epidemia, w imię której minister zdrowia zdewastował życie gospodarcze i społeczne Polski?

Panie Premierze! Nie możemy milczeć wobec tak jawnego naruszania naszych praw, uprawiania propagandy i manipulacji danymi, nie możemy także zgadzać się na zupełnie niepotrzebne restrykcje wobec społeczeństwa, odbierające nam konstytucyjne prawa i niszczące ekonomiczne podstawy naszej egzystencji jako społeczeństwa.
Domagamy się natychmiastowego odwołania wszystkich restrykcji jako zupełnie niepotrzebnych. A także odwołania ze stanowiska ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego jako głównego odpowiedzialnego za naruszenia szeregu praw obywatelskich i rozpętania histerii niewspółmiernej do rzeczywistego zagrożenia.

Zagłosuj w ankiecie – Czy Łukasz Szumowski powinien zostać odwołany ze stanowiska ministra zdrowia? – ANKIETA

2 maja 2020 r.

Janusz Sanocki – poseł VIII kadencji, Nysa, (kontakt: januszsanocki@nowinynyskie.com.pl); Jerzy Jachnik – poseł VIII kadencji, Bielsko; Paweł Skutecki – poseł VIII kadencji, redaktor naczelny magazynu NaszaPolska.pl, Bydgoszcz; Katarzyna Sokołowska – Prezes fundacji „Wołyń Pamiętamy”, Opole; Daniel Góra – Ruch Narodowy, Słupsk; Katarzyna Rudnicka – fotograf, Nysa; Julita Nowakowska – emerytowana nauczycielka j. angielskiego, Białystok; Cezary Stąpor – elektroenergetyk, Radom; Tomasz Dudziak – politolog, redaktor naczelny tygodnika „Info-Racje” Kętrzyn, tomasz_dudziak@op.pl Wioletta Jachowicz-Wróblewska – ekonomista, prezes Stowarzyszenia n/rz Dzieci z autyzmem, Józefów Wioletta Jachowicz-Wróblewska – ekonomista, prezes Stowarzyszenia n/rz Dzieci z autyzmem, Józefów Sławomir Sygidus – przedsiębiorca, Leśnica:Marzena Gozdowska – lekarz, Komitet Przywrócić Prawo Warszawa, Konstancin-Jeziorna;Paweł Kulpa – ekonomista, bankowiec, Warszawa; Zygmunt Korus – emeryt, Chorzów; Jarosław Szatan – przedsiębiorca, Olkusz Marek Włodarczyk, inżynier elektryk, inspektor nadzoru, Bełchatów; Łukasz Pamuła – technik budowlany, Nysa (obecnie na emigracji); Magdalena Drewniak Pamuła – opiekunka osób starszych, Nysa (obecnie na emigracji); Eugenia Siebiatyńska – przedsiębiorca; przewodnicząca Polskiego Związku Przewoźników
Drogowych, Polski Ruch Oddolny Białystok; Przemysław Furca – uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych im.Ernesta
Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, tegoroczny maturzysta; Wiesław Robert Rok – publicysta, Kędzierzyn-Koźle; Grzegorz Galiński – przedsiębiorca, Łódź; Maria Ciołka – przedsiębiorca Paczków Aleksander Matwiejszyn – Mining Msc. – Katowice Roman Kurdziel – MVDr, Przew. KKR ZZRR „Solidarni”, Głubczyce; Andrzej Rygielski – Minster, (Anglia), Członek Niezależnej Grupy Doradczej Policji (IPAG); Olaf Swolkień – aktywista ekologiczny, publicysta. Marek Kubala – przedsiębiorca zniszczony przez wymiar sprawiedliwości, Wałbrzych; dr Michał Lange – wydawca niezależnych mediów, publicysta, Gdańsk; dr Michał Siudak – adiunkt WSMiP UJ, tłumacz, Kraków;mgr inż. Sebastian Pitoń – architekt, publicysta, Kościelisko.

Ten film „Hitler i Wybory 2020 Szaleństwo Prezesa PiS” podbija Internet – Temat na topie – WIDEO

W sieci pojawiło się nagranie-przeróbka o nazwie „Hitler i Wybory 2020 Szaleństwo Prezesa PiS”, które podbija Internet, ponad 2 mln wyświetleń.

Jedna ze stron internetowych „PiS na księżyc” tak skomentowała ten film:

-„Coś wspaniałego!
Padliśmy 😂😂😂😂😂
Lepiej pokazać tego szaleństwa się nie da.
Udostępniajcie. Niech wszyscy dziś obejrzą to, czego nigdy nie pokaże TVP :)”

„Hitler i Wybory 2020 Szaleństwo Prezesa PiS”

Jak podobał Ci się film? Zostaw komentarz

Gwałtowny spadek poparcia dla Andrzeja Dudy! SONDAŻ

Jak podaje WP : W wyborach prezydenckich Andrzej Duda traci pewne zwycięstwo, możliwa II tura wyborów.

Popracie dla Andrzeja Dudy spada

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2020 r. na próbie 1109 dorosłych Polaków.

Duda, ubiegający się o reelekcję, według sondażu mógłby liczyć na zaledwie 40,57 proc. poparcia, to spadek o aż 23%

Z sondażu wynika, że głównym rywalem Andrzeja Dudy będzie Szymon Hołownia, który wg sondażu mógłby liczyć na 20,34 proc. poparcia.

Przypominamy o ankiecie, przeprowadzanej przez naszą redakcję – Czy Andrzej Duda powinien podać się do dymisji? Na chwilę obecną (05.05.2020 g. 11:00) – w ankiecie wzięło udział 343 osoby – z czego 73% jest na TAK (255 głosów), a 27% jest na NIE (95). Ankieta potrwa do czwartku 07.05 można jeszcze zagłosować, klikając TUTAJ – ANKIETA.